Piekļūstamības paziņojums

Olaines pirmsskolas izglītības iestāde "Dzērvenīte" saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

OPII "Dzērvenīte"-  www.dzervenite.lv

Tīmekļvietnei veikts Vienkāršotais izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

OPII "Dzērvenīte" tīmekļvietne daļēji atbilst MK noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 01.03.2021. Izvērtēšanu veica Inita Zalpētere.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments:  http://www.dzervenite.lv/docs/OPII_Dzervenite_pieklustamibas_izvertesanas.pdf

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam turpmāk minētās alternatīvas.Lūdzam sazināties ar mums pa tālruni vai e-pastu:
Mob. 29625513 (zvanīt vai sūtīt SMS) – OPII "Dzērvenīte" vadītāja Silvija Tiščenko
E-pasts: dzervenite @olaine.lv

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: dzervenite@olaine.lv

Zvaniet: 29625513

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi piecu darba dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Olaines PII "Dzērvenīte" vadītāja Silvija Tiščenko
Mob. 29625513
E-pasts: dzervenite@olaine.lv

Pārraugošajā iestādē atbildīgais ir Nataļja Tropkina, sabiedrisko attiecību speciāliste, e-pasts: natalja.tropkina@olaine.lv..

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 01.03.2021un atkārtoti pārskatīts .

Šo paziņojumu apstiprināja Silvija Tiščenko, Olaines PII "Dzērvenīte" vadītāja.