Janvāris

PASĀKUMI UN AKTIVITĀTES 
2019./2020.

Datums   Notikums   Grupa
         
8. janvāris   Kopsapulce pedagogiem par pilnveidotā
mācību satura īstenošanu 1. mācību pusgadā.
   
         
    Ziemassvētku pasākums    mazākumtautību
grupas
         
14. janvāris   Pedagoģiskās padomes sēde    
         
no 27.janvāra   Muzejnodarbības 
"Degsim gaišu uguntiņu"
  vecākās un sagatavošanas
grupas bērni
back home

Created by Media-Squat

Credits:
Wads Mironovs, Zinovy Lipinsky, Sina Bentacore, Kat Zopanka, Artur Dambergs, Eugene Aons, Ricardo Manuel Cahnalho (brazil), Egor Matrosov.

Special thanks:
Artur, Kerija, Nastya, Vika, Ganja.