PII „Dzērvenīte” dokumentācija

Dokumentu saraksts: slēpt paradīt

PII „Dzērvenīte” dienas plānojums

Plānošana ir svarīgs posms ,,Pirmsskolas izglītības programmā” izvirzīto uzdevumu īstenošanā, sekmējot bērna nepieciešamo prasmju, iemaņu un attieksmju apguvi atbilstoši bērna vecumposmam, sekmīgi virzoties nākamajā attīstības pakāpē.

7.00–9.00 Ierašanās, rīta aktivitātes, rīta vingrošana, brokastis, angļu valodas pulciņš.

9.00–10.30 Integrētās mācības, rotaļnodarbības - sensorā audzināšana, mūzika, sports, dejas, matemātiskie priekšstati, vizuālā māksla, ekoloģiskā audzināšana, literatūra, valodas attīstība.
  • Piecgadīgie sešgadīgie bērni papildus apgūst lasīt un rakstītprasmes mācību.
  • Mazākumtautību bērniem no trīs gadu vecuma - latviešu valodas apmācība.
10.30–12.30 Pastaiga, rotaļas svaigā gaisā, darbs dabā.

12.30–15.00 Pusdienas, atpūta un klusā stunda.

15.00–16.30 Launags, individuālais darbs, skaņu izrunas traucējumu logopēdiskā korekcija (sākot ar sagatavošanas grupas bērniem), gatavošanās pastaigai.

16.30–18.00 Rotaļas svaigā gaisā.

18.00–19.00 Mierīgas nodarbes, individuālais darbs.

Dienas kārtība veido struktūru, kurā:

  • ietilpst aktivitātes, darbs un rotaļas;
  • tiek ņemtas vērā attiecīgā vecuma bērnu attīstības vajadzības;
  • paredzētas ikdienas darbības, ar ko bērni iepazīstas un kas kļūst viņiem par ieradumu;
  • pietiekami daudz laika ir paredzēts bērna izvēlētām aktivitātēm, dažādu materiālu izpētei grupā, kā arī nodarbēm svaigā gaisā;
  • ieplāno laiku pārejai no vienas aktivitātes uz citu (iespēja skolotājām novērot bērnus, runāt un strādāt ar viņiem individuāli un grupās);
  • atspoguļojas līdzsvars starp aktīvo un mierīgo laiku;
  • dienas kārtības grafiks – rakstiskā veidā- atrodas katrā grupā uz informācijas dēļa vecākiem;
  • visi grafiki ir pietiekami elastīgi un mainīgi, jo tajos var iekļaut īpašus pasākumus, ņemt vērā grupas noskaņojumu un pat laika apstākļus.

Created by Media-Squat

Credits:
Wads Mironovs, Zinovy Lipinsky, Sina Bentacore, Kat Zopanka, Artur Dambergs, Eugene Aons, Ricardo Manuel Cahnalho (brazil), Egor Matrosov.

Special thanks:
Artur, Kerija, Nastya, Vika, Ganja.